ყველაზე დაბალი ფასები პერლიტის პროდუქციაზე!

საინფორმაციო პორტალი

"ქართული პერლიტის ჯგუფი"


   კომპანია "ქართული პერლიტის ჯგუფი" (GP Group) 2007 წლიდან აწარმოებს სამუშაობს პერლიტის ნედლეულის მოპოვების, გადამუშავების, სამშენებლო, ინდუსტრიული და აგრო პერლიტის წარმოების მიმართულებებით.

   კომპანია "ქართული პერლიტის ჯგუფი" (GP Group) შედგება პერლიტის ნედლეულის მომპოვებელი კომპანიისაგან, პერლიტის ნედლეულის გადამამუშავებელი კომპანიისაგან, სამშენებლო და აგრო პერლიტის მწარმოებელი კომპანიისაგან და სავაჭრო სახლი "ქართული პერლიტი"-საგან; 

   "ქართული პერლიტის ჯგუფი" ორიენტირებულია ახალი, ენერგოეფექტური და ეკოლოგიური სამშენებლო მასალებისა და ტექნოლოგიების დანერგვაზე, განვითარებაზე და მომხმარებლამდე მიტანაზე, აგრეთვე ხარისხიანი და ხელმისაწვდომი პროდუქციის შექმნაზე.

   ჩვენთვის მომხმარებლის კმაყოფილება უმნიშვნელოვანესია, შესაბამისად შეგვიძლია მომხმარებელს მუდმივად მივაწოდოთ მაღალი ხარისხის ეკოლოგიური და ენერგოეფექტური პროდუქცია. 
შედეგებზე ორიენტირებულობა - ჩვენ ვქმნით შესაძლებელს თქვენი მოლოდინები ვაქციოთ რეალობად.
კეთილსინდისიერება - ჩვენთან ურთიერთობა ყოველთვის ღია და გამჭვირვალეა.


ყველაზე დაბალი ფასები პერლიტის პროდუქციაზე!

პერლიტი სოფლის მეურნეობაში - აგროპერლიტი


     აგროპერლიტი - ეს სპეციალური მეთოდით დამუშავებული პერლიტია,  (ბუნებრივი მასალა), რომელიც წარმოადგენს ვულკანური მიწის ნაირსახეობას. მის შემადგენლობაში შედის ის ქიმიური ნივთიერებები, რომელიც აუმჯობესებს ნიადაგის ხარისხს

     აგროპერლიტის ძირითადი თვისებაა ის, რომ იგი აფხვიერებს ნიადაგს, ზრდის ჟანგბადის შეღწევადობას ფესვებში, ინახავს ტენს ნიადაგში და საჭიროების შემთხვევაში ზომიერად გასცემს მას ფესვებში. აუმჯობესებს გრუნტის აერაციასყველაზე დაბალი ფასები პერლიტის პროდუქციაზე!

სამშენებლო პერლიტი


     უკანასკნელ წლებში პერლიტმა, თავისი უნიკალური თვისებების გამო ფართო გამოყენება ჰპოვა მშენებლობისა და რემონტის პროცესში.      პერლიტს არ გააჩნია რადიაციული ფონი. მაღალი თბოიზოლაციის გამო გამოიყენება შენობების დასათბუნებლად, სხვადასხვა სათავსების და საცხოვრებელი ფართების საიზოლაციოთ და დასათბობად. გამოიყენება მსუბუქი ბეტონების დასამზადებლად, საუკეთესოა სახურავქვეშა თბო-იზოლაციისათვის როგორც საცხოვრებელ ბინებში, ასევე სამეურნეო ნაგებობებში.


შეგვეკითხეთ

გამოგზავნეთ თქვენი შეკითხვა და ჩვენ უმოკლეს დროში გიპასუხებთ!