თერმულად აფუებული პერლიტი შიდა ლესვისათვის

თერმულად აფუებული პერლიტი შიდა ლესვისათვის

 ჩვენს მიერ წარმოებული თერმულად აფუებული პერლიტის სპეციალური თბოსაიზოლაციო მშრალი ხსნარი გამოიყენება შენობის შიდა  ლესვისათვის, აგრეთვე იატაკის მოსაჭიმად; მას  გააჩნია მაღალი  თბოიზოლაცია და ბგერაიზოლაცია;
ჩვენს მიერ წარმოებული პერლიტის მშრალი სალესი მასალა  უზრუნველყოფს შესანიშნავ სამომხმარებლო თვისებებს, რადგან ის 100%-თ ეკოლოგიური კომპონენტებისაგან შედგება, არ გააჩნია სხვა ქიმიური ან სინთეთიკური დანამატები. მისი ძირითადი ფორმულა წარმოადგენს ისეთი ეკოლოგიურ, ბუნებრივ შემავსებელს როგორიცაა პერლიტი.

 ჩვენს მიერ წარმოებული თერმულად აფუებული პერლიტის სპეციალური თბოსაიზოლაციო მშრალი ხსნარი გამოიყენება შენობის შიდა  ლესვისათვის, აგრეთვე იატაკის მოსაჭიმად; მას  გააჩნია მაღალი  თბოიზოლაცია და ბგერაიზოლაცია;
ჩვენს მიერ წარმოებული პერლიტის მშრალი სალესი მასალა  უზრუნველყოფს შესანიშნავ სამომხმარებლო თვისებებს, რადგან ის 100%-თ ეკოლოგიური კომპონენტებისაგან შედგება, არ გააჩნია სხვა ქიმიური ან სინთეთიკური დანამატები. მისი ძირითადი ფორმულა წარმოადგენს ისეთი ეკოლოგიურ, ბუნებრივ შემავსებელს როგორიცაა პერლიტი.