პერლიტის ლეგო აგური

პერლიტის ლეგო აგური - მსუბუქი, ბგერასაიზოლაციო, თბოსაიზოლაციო პერლიტის აგური, დამზადებულია პერლიტის ნედლეულით; გააჩნია მაღალი ენერგოეფექტური თვისებები. იდეალური გეომეტრიული ზომის 250*125*73 (მმ); სიმტკიცე  M150, ზამთარ-ზაფხულის ციკლი 250 წელი, ეწყობა დუღაბის გარეშე.